Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Díszpolgárok

Dr. Dénes Tibor (1936- )

Dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármester részére Sárvár város, annak lakossága érdekében különösen a gazdaság, a városfejlesztés terén két évtizeden át kifejtett kiemelkedő tevékenységének elismerése, köszönete, ragaszkodása és tisztelete legméltóbb kifejezéseként Sárvár Város Díszpolgára címet adományozta 2011. március 15-én Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

Sárvár díszpolgára - Dr. Dénes Tibor

Dr. Dénes Tibor 1936. augusztus 26-án született Sárvár-Rábasömjénben. Szombathelyen a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd 1960-ban állatorvosi diplomát szerzett. 1994. év végéig körzeti állatorvosként dolgozott Sárváron és a városkörnyéki községekben. A helyi politikai életbe a rendszerváltáskor kapcsolódott be. Az 1990. évi önkormányzati választásokon Sárvár város alpolgármesterévé választotta a képviselő-testület. Ettől kezdve állatorvosi munkája mellett társadalmi megbízatású alpolgármesterként vett részt a város irányításában, több mint egy évig ellátva a polgármesteri feladatokat is az akkori polgármester távolléte alatt. Alpolgármesterré történt megválasztásakor tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjának egy évi összegéből alapítványt kíván létrehozni. Az általa alapított „Alapítvány a nehéz anyagi körülmények között élők segítésére” nevű alapítvány jelenleg is működik, vagyonának gyarapításához Dr. Dénes Tibor folyamatosan hozzájárul.

1994 decemberében az első közvetlen polgármester-választásokon a FIDESZ, FKGP, MDF, KDNP és több társadalmi szervezet támogatásával a város lakossága Sárvár polgármesterévé választotta.

Sárvár polgárai 1998-ban, 2002-ben és 2006-ban az önkormányzati választásokon szavazataikkal ismételten elismerték és megköszönték Dr. Dénes Tibor Sárvár érdekében, a város fejlesztésében végzett lelkiismeretes és eredményes munkáját, és meghatározó, 60% feletti szavazattöbbséggel a város polgármesterévé választották.

Polgármesteri tisztsége mellett négy ciklusban /16 évig/ tagja volt a Vas Megyei Közgyűlésnek, nyolc évig a Pénzügyi, Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöki tisztségét is betöltötte.

Közel másfél évtizeden át tagja volt a Nyugat-dunántúli Regionális és Idegenforgalmi Bizottságnak. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Tagozatának elnökévé választotta. E tisztségeiben kifejtett munkájának eredményei regionális és megyei szinten egyaránt érzékelhetők. Betöltötte a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás alelnöki tisztségét, ebbéli tevékenységével jelentősen segítette Sárvár kistérségének fejlődését.

Az elmúlt 20 évben több társadalmi, civil szervezet tagjaként, tisztségviselőjeként tevékenykedett. Tagja a FIDESZ-MPSZ-nek.

Polgármesteri megbízatása legfontosabb feladatának Sárvár város gazdasági fejlődésének előmozdítását tekintette, felismerve, hogy minden fejlesztési lehetőség kihasználása a gazdasági állapot, a „gazdasági erő” függvénye.

1990 és 2010 között a város ipari termelése változatlan árakon számolva tizenötszörösére emelkedett. Ipari Park létesült, új üzemek települtek a városba, így Sárvár jelentős munkaadója lett mintegy 50 km-es vonzáskörzetének is.

A kétféle gyógyvízre, mint természeti kincsre alapozva a leginkább érzékelhető, szemmel látható fejlődés, gyarapodás a turizmusban jelent, jelenik meg. Az új és korszerű gyógyfürdő 2002. december 1-én nyitotta meg kapuit. Dr. Dénes Tibor a Széchenyi-terv megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kormányzati elismerésben részesült. A gyógyfürdő jelentős, 3 milliárd forint értékű bővítése most fejeződött be, ez a város további fejlődésének egyik legfontosabb pillére. A város kereskedelmi szálláshelyeinek férőhelyszáma 2800 főre növekedett, amelyben a 4 és 5 *-os szállodák dominálnak. Polgármesteri munkája során a versenyképesség érdekében a minőségi fejlesztésekre helyezte a legfőbb hangsúlyt. Az elmúlt 4-5 évben a kereskedelmi vendégéjszakák számát tekintve Sárvár az ország 10 legjobb települése közé került. Négy választási cikluson át fáradhatatlanul, folyamatosan és eredményesen törekedett arra is, hogy kiépítse a további városépítési, városfejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen korszerű infrastruktúrát.

Két évtizedes városvezetői munkájának köszönhetően Sárvár város gazdasága erős, pénzügyi helyzete stabil, tartalékokkal is rendelkezik. Az önkormányzati intézmények /beleértve a nem kötelezően ellátandó települési önkormányzati feladatokat ellátó intézményeket is/ működése biztosított, szakmai tevékenységük sikeres, melyet országosan is elismernek. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, más, a városban működő cégek szolgáltatásaik színvonalát, árait tekintve az ország „elitjéhez” tartoznak, nemzetközi kitüntető elismerésekben részesülnek. A virágosítási és zöldterületgondozási, a városszépítési, illetve a városközpont alakítási eredményeket és törekvéseket a városba érkezők is elismerik, dicsérik.

Nyugállományba vonulása /2010. október 3./ óta tanácsadóként, városvezetői, gazdaságszervezői tapasztalatait – térítésmentesen – igyekszik továbbadni az újonnan megválasztott polgármesternek, képviselő-testületnek, annak szerveinek.

Dr. Dénes Tibor kiemelkedő tevékenységét különböző szervek, szervezetek, testületek több megyei, országos, nemzetközi kitűntetéssel köszönték meg. Így például a következő kitűntetésekben, elismerésekben részesült:

1981 Kiváló Állatorvosi Munkáért

1999 Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje

2001 II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím

2008 Lendva város által adományozott elismerés

2008 Szlovén Szabadságharcosok Szövetsége által adományozott elismerés

2010 Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű

2010 Batthyány Lajos – Vas megyéért Életmű díj

2010 Állatorvosi Aranydiploma

2020 Állatorvosi Gyémántdiploma

2010 decemberében a Sárvári Média Nonprofit Kft. által meghirdetett szavazás eredményeként az Évtized emberévé választották Sárváron.

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított kitüntetésben, elismerésben nem részesült.

Dr. Dénes Tibor polgármester Sárvárért, annak lakosságáért, a további fejlődés feltételeinek megteremtéséért végzett 2 évtizedes tevékenységét egy előterjesztésben bemutatni nem lehet, de nem is szükséges. Munkásságának eredményei, sikerei nemcsak a sárváriak és a rendszeresen vagy alkalomszerűen idelátogatók, a Sárvár környékén, a megyében élők által ismertek, de országosan, nemzetközileg is elismertek.

Dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármester Sárvár város közéletének mintegy két évtizeden át első számú vezetőjeként, kiemelkedő egyéniségeként a város, annak lakossága érdekében a gazdaság területén /illetve ehhez kapcsolódóan, ennek függvényében számtalan egyéb téren/ végzett kiemelkedő tevékenységével a várost tiszteletre méltóan szolgálta, szolgálja, példaadó érdemeket szerezve a város fejlődésében, érdekeinek érvényesítésében, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában.

Értesüljön elsőként városunk híreiről!