Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

EU-s pályázatok

A Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007

Európai uniós pályázat - 2023-03-17

Projekt neve:„A Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése"

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 

 

Alapvető cél

Jelen projekttel elérendő cél az, hogy a város, és igény esetén a városkörnyék lakosságát, ellátottjait szolgáló óvodai telephely fejlesztése révén az épület nyújtotta tárgyi feltételek a kor követelményeinek megfelelően biztosítsák a kötelező feladatok ellátását, az energia hatékony és gazdaságos működés mellett a korszerű, hatékony munkavégzés feltételeit.

A szakmai minimum követelményeknek megfelelő akadálymentes, egyenlő eséllyel igénybe vehető, energia hatékonyan üzemeltethető óvodai telephely felújítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzat a már említett ellátási kötelezettségének a kor műszaki és szakmai követelményeinek megfelelve eleget tudjon tenni.

Az önkormányzat célja a projekttel az, hogy a kisgyermekes családok mindennapi életvitelét olyan infrastruktúrával rendelkező intézmény segítse, a gyermeknevelést olyan intézmény biztosítsa, melyet az ellátást igénylők jó szívvel, a gyermeküket jó kezekben és korszerű, kulturált, jól felszerelt környezetben tudva, egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a fejlesztés hozzájárul a szülők - gyermekvállalás mellett is megmaradó - munkavállalási kedvéhez. 

 

Projektadatok:

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007

Kedvezményezett: Sárvár Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg:350 000 000 Ft

A fejlesztés a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztését, helyiségeinek felújítását, átalakítását, eszközbeszerzést, továbbá az udvar felújítását, emellett megújuló energiaforrás (napelemes rendszer) kialakítását, akadálymentes parkoló létesítését, komplex akadálymentesítését célozza.

A tervezett energetikai tárgyú fejlesztést is tartalmazó fejlesztés célja, hogy az épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztés révén az energiafelhasználás mértéke, és az üzemeltetési költségek jelentősen csökkenthetők legyenek. Az intézmény belső és külső felújítása, kialakítása, valamint a beszerzésre kerülő eszközök korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő óvodai nevelő munka feltételeit teremti meg.

A gyermekek mindenek felett álló érdekét az óvodai nevelésük feltételeinek javításával is igyekszik érvényre juttatni az önkormányzat. A gyermekek érdeke mellett a korszerűbb „munkahely" a szakdolgozók munka-körülményeinek javulását is eredményezi.

A választott műszaki tartalmak (határoló szerkezetek szigetelése, nyílászáró csere, napelemes rendszer telepítése, fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat rekonstrukciója) egyenként is, de legteljesebb módon összességükben eredményezik a várt költséghatékony működtetést.

Az épület egyes helyiségeinek belső átalakítása gazdaságosabb, a szakmai munkának megfelelőbb területkihasználást eredményez. Felesleges kapacitás nem keletkezik a fejlesztés révén.

A játszóeszközök megújítása, a rendelkezésre álló terület hatékonyabb felhasználása eredményesebb szakmai munkát, a gyermekek számára pedig barátságosabb, élményközpontú tanulási folyamatot tesz lehetővé.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: (...) 6. óvodai ellátás;"

 

A projektről további információ kérhető:

 

Hangonyi Zoltán projekt menedzser

tel: +36 30 996-4246

hangonyizoltán1971@gmail.com

Eredeti állapot
Eredeti állapot
25% -os készültségi fok
25% -os készültségi fok
50% -os készültségi fok
50% -os készültségi fok
75% -os készültségi fok
75% -os készültségi fok
100%-os készültségi fok
100%-os készültségi fok
100%-os készültségi fok
100%-os készültségi fok

Befejeződött a Szatmár utcai óvodai telephely - fejlesztése

2024. március 19.

Sárvár Város Önkormányzata sikeres pályázati program keretében felújította a Szatmár utcai óvoda épületét.

A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének fejlesztése keretében sor került az épület egyes helyiségeinek és belső udvarának felújítására, valamint új eszközök, így többek között bútorok, tároló szekrények, játszóeszközök beszerzésre. Az épület felújítása során új helyiségeket, így tornaszobát, játéktároló helyiséget, udvari játéktároló helyiséget, sportszertárat, foglalkoztatót, teakonyhát alakítottak ki. Felújították a vizesblokkokat, a közlekedőket, a kiszolgáló helyiségeket. A belső munkálatok során kicserélték a padozatot és a padlóburkolatokat, a külső és belső nyílászárókat, átfestették a falakat. Felújították az óvoda belső udvarát is. Az óvodai nevelést segítő, szabványoknak megfelelő, akadálymentes épületrészt alakítottak ki. Az óvoda épületét megújuló energiaforrással látták el, és akadálymentes parkolót is létesítettek.

A sárvári önkormányzat kiemelt célja, hogy a kisgyermekes családok mindennapi életvitelét olyan infrastruktúrával rendelkező intézmény segítse, a gyermeknevelést olyan intézmény biztosítsa, melyet az ellátást igénylők jó szívvel, a gyermeküket jó kezekben és korszerű, kulturált, jól felszerelt környezetben tudva, egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a fejlesztés hozzájárul a szülők - gyermekvállalás mellett is megmaradó - munkavállalási kedvéhez.

A projekt a „A Sárvár, Szatmár utcai óvodai telephely fejlesztése" című TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00007 azonosítószámú, Széchenyi Terv Plusz Program keretében, a Szatmár utca 20. szám alatt található óvoda épületben valósult meg.

A projekt 350,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a volt.

A kivitelezés időszaka 2023. március - 2024. január.

A projektről bővebb információt a www.sarvarvaros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Hangonyi Zoltán projektmenedzsertől (Tel.: 06 30/99 64 246)

Képgaléria

Kattintson valamelyik képre a galéria megnyitásához.

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...
Értesüljön elsőként városunk híreiről!