Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

EU-s pályázatok

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron - TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020

Európai uniós pályázat - 2021-10-13

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020

Kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

A Projekt címe: Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron

Szerződött támogatás összege: 299 990 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2023.05.31.

 

A Sárvár, Vágóhídi-árok csapadékvíz átemelőjének építése és a Vágóhídi-árok Deák Ferenc utca és tervezett átemelő közötti szakaszának a rekonstrukciója kapcsán tervezett beavatkozások a következők voltak:

A tervezett CS-1 jelű csapadékvíz átemelő a Gyöngyös-patak mellé telepítendő. Feladata a CS-1 jelű csatorna által szállított csapadékvizek fogadása és átemelése a befogadó Gyöngyös-patakba.

A műtárgy mélysége 5,35 m. A műtárgyba 2 db nedves aknás szivattyú kerül elhelyezésre, melyek önálló acél nyomócsövön keresztül emelik át a csapadékvizeket a befogadóba.

A befogadó medrét, annak védelme érdekében a nyomócsövek becsatlakozásaitól 5-5 m hosszban, a teljes szelvényben vízépítési terméskőből mederburkolattal kell ellátni.

A tervezett CS-1 jelű csapadékcsatorna a Gyöngyös-patak mellé telepítendő CS-1 jelű csapadékvíz átemelő műtárgytól indul, majd a Fekete-híd utca északi padkájában halad a 2. számú tisztítóaknáig. Itt keresztezi az út burkolatát és a kiemelt szegély mellett halad tovább a Deák Ferenc utcáig. Az áruház mellett elérve a meglévő csapadékcsatornát, a tervezési programmal összhangban egy tisztítóaknában átkötésre kerül a meglévő csatorna. A Fekete-híd utcai szakaszán az iránytörésekbe és a meglévő víznyelőaknák helyére új tisztítóaknák épülnek feladatuknak megfelelő fedlapokkal. A Deák Ferenc utcában aztán déli irányba fordul és az útburkolat keleti oldalán halad a meglévő O80 beton csapadékcsatornáig. Itt a meglévő csatorna átkötése érdekében szintén egy tisztítóaknát kell építeni. Ugyancsak ebbe az aknába kerül átkötésre az áruház parkolójában üzemelő csapadékcsatorna. A tervezett tisztítóaknák belméretű, előregyártott betonelemekből épülhetnek O600 mm átmérőjű, D400 terhelési osztályú tömör, vagy vízbeeresztős öv. fedlapokkal.

Sárvár Város Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevő TIA 2002 Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került 2021.10.26-án. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező a munkáltok megkezdését 2022. év elejére ütemezte.

 

Megvalósult létesítmények ismertetése:

A kiépített CS-1 jelű csapadékcsatorna a Gyöngyös-patak mellé telepítendő CS-1 jelű csapadékvíz átemelő műtárgytól indul, majd a Fekete-híd utca északi padkájában halad a 2. számú tisztítóaknáig. Itt keresztezi az út burkolatát és a kiemelt szegély mellett halad tovább a Deák Ferenc utcáig, majd az utcában tovább haladva az áruház mellett elérve a meglévő csapadékcsatornát egy tisztítóaknában átkötésre került a meglévő Ø80b csapadékcsatorna. A Feketi-híd utcai szakaszán az iránytörésekbe és a meglévő víznyelőaknák helyére új tisztítóaknák épültek feladatuknak megfelelő fedlapokkal, valamint átkötésre került az útburkolat és az üzemanyag töltőállomás csapadékvizeit szállító Ø30b csapadékcsatorna és egy meglévő víznyelő akna. Ugyancsak átkötésre került az áruház parkolójában üzemelő csapadékcsatorna. A tervezett tisztítóaknák 150x150 cm belméretű, előregyártott betonelemekből épültek Ø600 mm átmérőjű, D400 terhelési osztályú tömör, vagy vízbeeresztős öv. fedlapokkal.

A gerincvezeték hossza: 223,9 m.

Bekötővezetékek hossza: 28,58 m.

 

A csapadékvíz átemelő kialakítása

A CS-1 jelű csapadékvíz átemelő a Gyöngyös-patak mellé került letelepítésre. Feladata a CS-1 jelű csatorna által szállított csapadékvizek fogadása és átemelése a befogadó Gyöngyös műcsatornába. Az átemelő Ø300 cm belméretű, előregyártott betonelemekből épült. A műtárgy mélysége 5,6 m. A műtárgyba 2 db nedves aknás szivattyú került elhelyezésre, melyek önálló DN250 KO33 acél nyomócsövön keresztül emelik át a csapadékvizeket a befogadóba.

Az átemelőbe telepített szivattyúk típusa: Flygt NP 3153 LT 620

Szállítókapacitása: 150 l/s

Emelőmagassága: 4,8 m

Névleges teljesítménye: 9 kW

A szivattyúk együttes kapacitása 300 l/s, azonban a mértékadó vízhozam 475 l/s, mely extrém csapadék elvezetése érdekében a műtárgyba beépítésre került egy DN400 KO33 acél gravitációs túlfolyó vezeték. Mind a nyomóvezetékek, mind a gravitációs túlfolyó vezeték kifolyási oldalára a befogadó felőli visszaduzzasztás elkerülése érdekében a csöveknek megfelelő méretű csappantyú került beépítésre. A befogadó Gyöngyös-műcsatorna medre, annak védelme érdekében a nyomócsövek becsatlakozásaitól 5-5 m hosszban, a teljes szelvényben betonba rakott vízépítési terméskőből mederburkolattal lett ellátva.

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020

Kivitelezés a tervezetteknek megfelelően haladt, 2022.02.28. napján a beruházás elérte a 25%-os készültségi szintet.

Európai uniós pályázat - 2021-10-13
Európai uniós pályázat - 2021-10-13

A projekt kivitelezése a tervezett műszaki ütemterv szerint  haladt, a teljesítése elérte az 50%-os készültségi szintet.

Európai uniós pályázat - 2021-10-13
Európai uniós pályázat - 2021-10-13
Európai uniós pályázat - 2021-10-13

A projekt kivitelezése a tervezett műszaki ütemterv szerint haladt, a teljesítése elérte a 75%-os készültségi szintet.

Európai uniós pályázat - 2021-10-13
A beruházás 2023. április 12. napján a végleges úthelyreállítással befejeződött. A végleges vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll.
A beruházás 2023. április 12. napján a végleges úthelyreállítással befejeződött. A végleges vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll.
A beruházás 2023. április 12. napján a végleges úthelyreállítással befejeződött. A végleges vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll.

A beruházás 2023. április 12. napján a végleges úthelyreállítással befejeződött. A végleges vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll.

Képgaléria

Kattintson valamelyik képre a galéria megnyitásához.

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...
Értesüljön elsőként városunk híreiről!