Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

EU-s pályázatok

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron - TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004

Kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

A Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

Szerződött támogatás összege:187 000 142 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.29.

A projekt alapvető célja a Bölcsőde csoportjainak egy 14 fős csoporttal, az épület egy csoportszobával és a szükséges helyiségekkel (Pl.: fogadó, átadó helyiségek, vizesblokk, tárolók) való bővítése. A bölcsődei férőhelyek engedélyezett létszáma 2016-ban 66 fő volt, melyet az Önkormányzat 2017-ben 80 főben határozott meg. A férőhely és épület bővítéssel a létszám 94 főre emelkedhet.

Jelen projekttel elérendő jelen cél az, hogy a város, és igény esetén a városkörnyék lakosságát, ellátottait szolgáló bölcsőde bővítése révén az épület nyújtotta tárgyi feltételek a kor követelményeinek megfelelően biztosítsák a kötelező feladatok ellátását, az energia hatékony és gazdaságos működés mellett a korszerű, hatékony munkavégzés feltételeit. A szakmai minimumkövetelményeknek maximálisan megfelelő akadálymentes, egyenlő eséllyel igénybe vehető energia hatékonyan üzemeltethető bővítmény megépítése, kialakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzat a már említett ellátási kötelezettségének a kor műszaki és szakmai követelményeinek megfelelve eleget tudjon tenni.

A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő belépéséhez, illetve a munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

Az Önkormányzat célja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának hiánya a leendő szülőket, fiatal házasokat, családokat ne tántorítsa el a gyermekvállalástól, ellenkezőleg, járuljon hozzá ahhoz: segítse, ösztönözze, bátorítsa a családok gyermekvállalással kapcsolatos döntéseit. Az Önkormányzat célja a projekttel az, hogy a kisgyermekes családok mindennapi életvitelét olyan infrastruktúrával rendelkező intézmény segítse, a gyermekek napközbeni ellátását olyan intézmény biztosítsa, melyet az ellátást igénylők jó szívvel, gyermeküket jó kezekben és korszerű, kulturált, jól felszerelt környezetben tudva egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a fejlesztés hozzájárul a szülők- gyermekvállalás mellett is megmaradó – munkavállalási kedvéhez. A bölcsőde igénybevétele hozzájárul a gyermekes szülők foglalkoztatási lehetőségei növekedéséhez így az életminőség javulásához is. Az Önkormányzat célja, amellett, hogy lehetőséget kíván biztosítani a sárvári kisgyermekes szülők, anyák részére, hogy mind többen vállalhassanak munkát, az is, hogy a Gyvt. 94. § (5a) bekezdése alapján a városkörnyéki községekben élő kisgyermekes szülők is lehetőséget kapjanak mindezekre. A bölcsőde épületében jelenleg hat csoport működik. A férőhelyek száma 80 fő ebből egy-egy csoport 12-12 fővel, míg négy csoport (csoportonként) 14 fővel működik. A meglévő bölcsőde lapos tetős, földszintes, szabályos elrendezésű épület, bruttó alapterülete 946,14 m2. Bővítése egyrészt az épületben elhelyezett helyiségek funkcióinak megtartása céljából,

másrészt az épület 2017-2018-ban történt felújításának fenntartási időszaka miatt csak a meglévő épületet egy összekötő folyosóval megközelíthető bővítménnyel lehetséges. A meglévő bölcsőde 14 férőhellyel történő bővítése egy csoportszobával és az azt kiszolgáló helyiségekkel lesz biztosítható. A bővítmény tervezett bruttó alapterülete 173,79 m2, hasznos alapterülete 139,87 m2, mely a következő helyiségeket foglalja magában: előtér (babakocsi tároló) 16,00 m2, akadálymentes mosdó – 4,62 m2, átadó – 16.20 m2. fürdő 24,15 m2, csoportszoba — 50,75 m2, közlekedő/raktár — 28,15 m2. A bővítményen túl játszóterasz és játszóudvar is kialakításra kerül az NM rend. előírásainak megfelelően, amely kielégíti a három éven aluli gyermekek mozgásigényét, hozzájárulva egészséges életmódra történő nevelésükhöz is.

A fejlesztés során fontos hangsúlyt kap a bővítmény és megközelítésének teljes körű, az épület projektarányos akadálymentesítése. Az ingatlanon belül a bővítmény megközelítését szolgáló új járdaszakasz mellett felújításra kerülnek a meglévő töredezett járdaburkolatok is. A jogszabályban előírt számú parkolóhelyek – az akadálymentes parkolóval együtt – az ingatlannal közvetlenül határos önkormányzati tulajdonú közterületen kerülnek kialakításra. További fontos szempont az épület energetikai hatékonyságának érvényesítése a homlokzat és födém szigetelésével, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezésével. Megújuló energiaforrás is alkalmazásra kerül napelemek telepítésével.

A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor kerül. A beszerzendő eszközök és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódónak, a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően elengedetlenül szükségesek az új csoportszoba működéséhez. A játszótéri eszközök a projekt fizikai befejezéséig tanúsítvánnyal fognak rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály) igényeinek megfelelnek. A bővítmény így egy új, immáron a hetedik csoport elhelyezését tudja biztosítani 14 férőhellyel növelve a Bölcsőde jelenlegi kapacitását, melynek révén a felhívás férőhely bővítési célja megvalósul.

A kiviteli tervdokumentációk elkészültét követően a bölcsőde bővítésének kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást 2020.07.14-én indult el. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.07.24.) 3 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adta nettó 143.479.660 Ft + ÁFA = bruttó 182.219.168 Ft összeggel. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2020.08.24-én aláírásra került.

A kivitelezési munkálatok az építési munkaterület 2020. augusztus 25-i átadás-átvételét követően megkezdődtek. Az építési munkálatok az eredeti ütemterv szerint haladnak.

A kivitelezés az 50%-os készültségi szintet 2021. február 15-én érte el.

A kivitelezés az 75%-os készültségi szintet 2021. május 5-én érte el.

A projekt keretében megvalósuló bölcsőde bővítésének kivitelezési munkálata a tervezett ütemezés szerint befejeződött. Kivitelező 2021. július 28-án készre jelentett. A műszaki átadás-átvételi eljárást 2021. augusztus 10-én indították meg és 2021. augusztus 19-én zárták le.

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

2021.szeptember

 

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A SÁRVÁRI CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE

Sárvár Város a „Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron” című TOP 1.4.1 19 VS1 2019 00004 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében elnyert támogatásból a Sárvári Cseperedő Bölcsőde bővítése révén a férőhelyek számát 94 főre bővítette.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A beruházás célja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának hiánya a szülőket, fiatal házasokat, családokat ne tántorítsa el a gyermekvállalástól, ellenkezőleg, járuljon hozzá ahhoz: segítse, ösztönözze, bátorítsa a családok gyermekvállalással kapcsolatos döntéseit.

A projekt megvalósításával a Bölcsőde 14 férőhellyel, az épület egy csoportszobával és a szükséges helyiségekkel (pl.: fogadó, átadó helyiségek, vizesblokk, tárolók) bővült. A bölcsődei férőhelyek száma az épületbővítéssel 2021. évben 94 főre emelkedhet.

A bővítmény tervezett bruttó alapterülete 173,79 m2, hasznos alapterülete 139,87 m2, mely a következő helyiségeket foglalja magában: előtér (babakocsi tároló)- 16,00 m2, akadálymentes mosdó - 4,62 m2, átadó - 16.20 m2. fürdő 24,15 m2, csoportszoba — 50,75 m2, közlekedő/raktár — 28,15 m2. A bővítményen túl játszóterasz és játszóudvar is kialakításra került, amely kielégíti a három éven aluli gyermekek mozgásigényét, hozzájárulva egészséges életmódra történő nevelésükhöz.

Az önkormányzat célja a fejlesztéssel, hogy a gyermekek napközbeni ellátását olyan infrastruktúrával rendelkező intézmény biztosítsa, melyet az ellátást igénylők egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a bővítés hozzájárul a gyermekes szülők foglalkoztatási lehetőségének növekedéséhez, életminőségük javulásához.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 187 000 142 Ft

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. 08.25. a projekt befejezésének határideje 2021.08.24.

 

Kivitelező: Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron
Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron
Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...
Értesüljön elsőként városunk híreiről!