Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

EU-s pályázatok

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ bővítése és felújítása - TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00001

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ bővítésével és felújításával

Kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ bővítésével és felújításával

A szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft.

A támogatás mértéke : 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00001

A projekt tartalmának bemutatása:

Sárvár Város Önkormányzata kötelező feladatát képezi az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a nappali ellátás - továbbá a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás - biztosítása a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára kiterjedően.

A Sárvári járás települései vonatkozásában, mint járásszékhely település az önkormányzat ellátja a Család- és gyermekjóléti központ működtetését is.

A kötelező közfeladatok ellátásául szolgáló épület állapota leromlott, amortizálódott. A Sárvár belvárosában található épület jelenlegi állapotában sem építészeti, sem épületgépészeti, sem energetikai, sem akadálymentességi szempontból nem felel meg a mai elvárásoknak, követelményeknek, szabályoknak. A tervezett épület alapterülete összesen földszint+ emelet: = 353,97 + 144,31 = 498,28 m2. Javasolt épületszerkezeti felújítások a 176/2008.(VI.30.) kormányrendelet 6§ (4) bekezdése szerint a következők: nyílászárók cseréje, a külső falak 15 cm-es, padlásfödém 20 cm-es, hőszigetelése, fűtés korszerűsítés, termosztatikus szabályozószelepek felszerelése a radiátorokra.

 Alapvető cél

A kötelező önkormányzati feladatok ellátását az Önkormányzat a Gondozási és Családsegítő Központ, mint költségvetési szerv alapításával, fenntartásával biztosította.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen alapinfrastruktúra a feladatellátást szolgáló épület. A felújított, bővített infrastruktúrával magasabb szinten lesz képes az intézmény eleget tenni feladatainak.

Az elérendő, alapvető cél az, hogy Sárvár város lakosságán, a sárvári ellátotti körön túl további 42 település lakosságát, ellátottait szolgáló SGGYK felújítása, bővítése.

 Az akadálymentesítés menete, felépítése:

A tervezett épület projektarányos akadálymentesítését tervezi a beruházó az OTÉK , a hatályos jogszabályok és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiadott komplex akadálymentesítésről szóló kiadványnak megfelelően.

 Az épület tervezett energiaellátása megújuló energiaforrással számol ezért külső levegős hőszivattyú és napelemek kerülnek telepítésre.

Az épületben helyet kapnak a gondozási és családsegítő feladatok ellátásához szükséges iroda helyiségek, a szükséges ügyfélforgalmi terek, a szükséges kiszolgáló szociális helyiségekkel kiegészítve.

Új építéssel (bővítéssel) készül az étkező a hozzá tartozó melegítő konyhával. A fő épületrésznek több funkciójának megfelelően több bejárata került megtervezésre. Az irodákon kívül interjúszobák és az ügyfelek számára várórész kerül kialakításra. Az ügyfélforgalomtól távolabbi épületrészbe kerül a gazdasági iroda és a pénztár, öltöző és tusoló. Az emeletráépítéssel történő bővítésbe pedig a házi segítségnyújtást ellátó gondozó személyzet irodái, a mosó és szárító helyiségek, személyzeti tusoló és wc helyiségek.

Meglévő kapacitások:

Működési engedély alapján ellátható létszám: szociális étkeztetés: 100 Fő, idősek klubjában 60 fő, házi segítségnyújtásnál 36 + 23 fő, család – és gyermekjóléti szolgálatnál egy családsegítő 25 ellátott család, család – és gyermekjóléti központ egy esetmenedzser 50 ellátott család, Forrás: intézményi adat

Az intézmény feladata:

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ folyamatos szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. Sárvár vonatkozásában nyújtott szolgáltatások a következők: étkezés, házi segítségnyújtás, és nappali ellátás, szociális és gyermekjóléti szolgáltatás. A SKÖH-hoz tartozó három település (Bögöt, Sitke és Porpác községek) vonatkozásában biztosítja az intézmény a család és gyermekjóléti szolgáltatást is. Sitke község esetében pedig az előzőeken túl a házi segítségnyújtást is.

 

Település Lakosság szám (fő)

Sárvár 14932

Bögöt 397

Porpác 141

Sitke 694

Összesen 16164

Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal

A SGGYK ellátja tovább a Család és gyermekjóléti központi feladatokat is a Sárvári járás 42 településén az ellátott települések lakosságának száma 39 080 fő

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...
Értesüljön elsőként városunk híreiről!