Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Elérhetőség
Tisztségviselők
Képviselő - testület
Bizottságok
Nemzetiségi önkormányzat
Testület dokumentumai
Helyi rendeletek, normatív határozatok
Koncepciók, tervek, programok
Hirdetmények, pályázatok
Partnerségi egyeztetés
Közbeszerzések dokumentumai
Közérdekű adatok
EU-s pályázatok
Választások
Zöldebb Sárvárért

EU-s pályázatok

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken

Eu-s pályázat - A sárvári Hild park felújítása

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken.

A kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

A projekt címe: „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken”

A szerződött támogatás összege: 235 000 000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett beruházás keretében az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani az Önkormányzat:

- Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,

- Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása,

- A területre hulló csapadékvíznek a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,

- A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a település önfenntartó-képességének fokozása érdekében

- A beruházási terület zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területeinek - gazdaságélénkítési célú – megújítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004

***

2017.július 31.

Sárvár Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ITT ÉPÜL A ZÖLD VÁROS - A HILD PARK FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON

Sárvár Város „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken” című TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében elkezdődik Sárvár Város Hild parkjának fejlesztése.

Sárvár város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Helyi környezet és természetvédelmi szempontból fontos az épített környezet természetes, illetve természet közeli állapotának megőrzése, rekonstrukciója. Kiemelt cél, hogy az Önkormányzat a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesztési tevékenységekkel járuljon hozzá különösen a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez. Az önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a környező terület rekonstrukciója.

A tervezett beruházás keretében az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani az Önkormányzat:

- Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,

- Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása,

- A területre hulló csapadékvíznek a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,

- A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a település önfenntartó-képességének fokozása érdekében

- A beruházási terület zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területeinek - gazdaságélénkítési célú – megújítása.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 235 000 000 Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.06.01. (előkészítés, tervezés, engedélyezési eljárások lefolytatása), a projekt befejezésének határideje 2018.08.31.

A kivitelezés időszaka várhatóan 2017. augusztus- 2018. április

Kérjük és előre is köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó esetleges kényelmetlenségekért.

További információ kérhető:

Hangonyi Zoltán sajtóreferens

Elérhetősége: telefonszám (30/9964246), e-mail cím (hangonyi@upcmail.hu)

 ***

Kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

Projekt címe: Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004

Projekt bemutatása

Előzmények:

Sárvár város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Helyi környezet és természetvédelmi szempontból fontos az épített környezet természetes, illetve természet közeli állapotának megőrzése, rekonstrukciója. Kiemelt cél, hogy az Önkormányzat a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesztési tevékenységekkel járuljon hozzá különösen a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez.

Az önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a környező terület rekonstrukciója. Az említett kereskedelmi és szolgáltató, illetve zöldterületi funkciójú ingatlanok, területek megújítása összhangban van a TOP-2-1-2-15 pályázati felhívás céljaival.

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatás összege: 235 000 000 Ft, azaz kétszázharmincötmillió forint.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:

A Projekt kezdete: 2017.06.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.

A tervezett fejlesztés látvány terve:

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a kör

A tervezett fejlesztés fő céljai:

1. Az önkormányzati tulajdonú beruházási terület zöld infrastruktúra hálózatának rekonstrukciója

2. A zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területek - gazdaságélénkítési célú - megújítása annak érdekében, hogy a helyi lakosság és az idegenforgalom igényeinek kiszolgálása érdekében a területre jellemző, meglévő kereskedelmi-szolgáltató funkció infrastrukturális feltételei megújuljanak.

A tervezett beruházás Sárvár város Integrált Településfejlesztési Stratégájában elfogadott specifikus célokon (Térségi szerepkör erősítése; A versenyképesség megőrzése; Élhető és vonzó település megteremtése) belül és azokon keresztül elsősorban a következő közép távú tematikus célokhoz és városrész célokhoz illeszkedik, kifejezetten hozzájárulva ezen célok megvalósításához:

- Vonzó, támogató befektetői környezet megteremtése: a meglévő, alulhasznosított területeken megfelelő alapinfrastruktúra kiépítése, modern, idegenforgalom számára is vonzó tér kialakítása, befektetés ösztönző önkormányzati tevékenységekkel.

- Városi és várostérségi kapcsolatok erősítése, területi kohézió megteremtése a városrészek között: városrészek közötti egyéni és közösségi közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

- A városi és városkörnyéki zöldterületek, természeti értékek megóvása, minőségi fejlesztése, a sérült környezet rehabilitációja: városi zöldterületek növelése (pl. út menti fásítás, városi terek „zöldítése”),meglévő zöldterületek minőségi fejlesztése.

- Közbiztonság növelése, a lakossági biztonságtudat erősítése: térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése révén.

A projektterület Sárvár városa történelmi belvárosában a Nádasdy vár és az ezt övező várpark, valamint a Posta tér, mint zöldfelületi rendeltetésű közterület között helyezkedik el.  

Önállóan támogatható tevékenységek:

- Zöldinfrastruktúra hálózat keretében épített térelemek (épített padok, támfal) megvalósítása

- A városi zöld infrastruktúra hálózat részeként a klímahatást is befolyásoló vízfelület (szökőkút) kialakítása

- A projekt révén megújuló zöld infrastruktúra hálózat részeként a csapadékvíz öntözésre történő hasznosítását is szolgáló csapadékvíz elvezető folyókarendszernek, esővízgyűjtőnek, öntözőrendszernek a kialakítása

- A projektterület zöldterületeinek megújítása

- Kereskedelmi/szolgáltató tér és alkotórészei megújítása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (a teljes költségvetés 34%-a)

- Utcabútorok beszerzése

- Energiatakarékos közvilágítás kialakítása, megújítása, továbbá közbiztonsági intézkedésként térfigyelő kamerarendszer telepítése

- A fejlesztésre kerülő, rekreációt szolgáló szabadtéri építmények (pl. ivókút) kialakításához kapcsolódó szennyvízelvezetés, vízellátás felújítása, kiépítése

- Sárvár, belváros csapadékcsatorna rekonstrukció

- Projekt területén belüli, a közlekedést biztosító önkormányzati út forgalomcsillapító megoldásokkal történő felújítása.

A létrehozandó funkciók és azok célcsoportjai:

1. Pihenőpark kialakításával városi aktív rekreációs zöldterületek megújítása zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója keretében (Pihenés, kikapcsolódás, Játszótér, Városi klíma hősziget-hatás elleni vízfelület,utcabútorok, pihenőhelyek): 969 m2;

2. Kereskedelmi /szolgáltató tér megújítása, átalakítása (közterületi értékesítés céljára szolgáló terület kialakítása, vásárok tartására szolgáló területek, vendéglátóipari előkertek működtetésére szolgáló területek): 1410 m2

3. Korlátozott forgalmú út: 451 m2

4. zöldterületek megközelítését szolgáló területek:968 m2

Kérjük és előre is köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó esetleges kényelmetlenségekért.

További információ: Hangonyi Zoltán projektmenedzsertől a 30/9964246-os telefonszámon kérhető.

 ***

Zöld Város projekt soft programjával kapcsolatosan anyagok:

Soft típusa: kézműves vásár

Tevékenység: kézműves vásár tartása 207. augusztus 20-án

A kézművesek listája, termékeik, kézműves vásár fényképei letölthetőek a lap alján!

Soft típusa: Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében

Tevékenység: Önkormányzatok által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatások, szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok zajlottak programnaptár szerint 2017.szeptember 03-án.

Célja: A beavatkozás/ projekt elősegíti a fenntartható fejlődést. Beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését. Javul a település általános környezeti állapota.

A programnaptár szerint tartott előadások anyagai letölthetőek a lap alján!

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...

A kerékpáros turizmus fejlesztése Sárváron

Bővebben...

Települési Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés belterületi csapadékvíz elvezetésével

Bővebben...

Kiemelt híreink

Új helyre költözik az STKH irodája

2023.12.01

Új helyre költözik az STKH sárvári irodája
Bővebben...

TÁJÉKOZTATÓ INGYENES LAKOSSÁGI IZZÓ CSERE PROGRAMRÓL

2023.11.21

TÁJÉKOZTATÓ INGYENES LAKOSSÁGI IZZÓ CSERE PROGRAMRÓL
Bővebben...

Önkormányzati hírek

LED-csereprogram, új orvosi ügyelet, új gyermekorvos

2023.11.23

LED-csereprogram, új orvosi ügyelet, új gyermekorvos Sárváron
Bővebben...

Épül az új gyermekorvosi rendelő

2023.11.22

Kondora István, Dr. Máhr Tivadar, Dr. Palatka János, Szabó Zoltán az új rendelőben
Bővebben...

TÁJÉKOZTATÓ INGYENES LAKOSSÁGI IZZÓ CSERE PROGRAMRÓL

2023.11.21

TÁJÉKOZTATÓ INGYENES LAKOSSÁGI IZZÓ CSERE PROGRAMRÓL
Bővebben...

Munkába állt sárvár új gyermekorvosa

2023.11.08

Munkába állt sárvár új gyermekorvosa
Bővebben...

Rendőrkapitányok köszöntése a Városházán

2023.11.08

Rendőrkapitányok köszöntése a sárvári városházán
Bővebben...
Értesüljön elsőként városunk híreiről! Érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.
×

Ha értesülni szeretne városunk híreiről, programjairól, az önkormányzati pályázatokról, rendeletekről, akkor érdemes feliratkoznia hírlevelünkre.

A feliratkozás során megadott adatokhoz csak a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. (adatkezelő) fér hozzá, azokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, kizárólag a hírlevél rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

A feliratkozás bármikor törölhető.

Az Adatkezelési tájékoztatót itt tekintheti meg »