Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Elérhetőség
Tisztségviselők
Képviselő - testület
Bizottságok
Nemzetiségi önkormányzat
Testület dokumentumai
Helyi rendeletek, normatív határozatok
Koncepciók, tervek, programok
Hirdetmények, pályázatok
Partnerségi egyeztetés
Közbeszerzések dokumentumai
Közérdekű adatok
EU-s pályázatok
Választások
Zöldebb Sárvárért

EU-s pályázatok

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken

Eu-s pályázat - A sárvári Hild park felújítása

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken.

A kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

A projekt címe: „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken”

A szerződött támogatás összege: 235 000 000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett beruházás keretében az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani az Önkormányzat:

- Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,

- Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása,

- A területre hulló csapadékvíznek a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,

- A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a település önfenntartó-képességének fokozása érdekében

- A beruházási terület zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területeinek - gazdaságélénkítési célú – megújítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004

***

2017.július 31.

Sárvár Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ITT ÉPÜL A ZÖLD VÁROS - A HILD PARK FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON

Sárvár Város „Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken” című TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében elkezdődik Sárvár Város Hild parkjának fejlesztése.

Sárvár város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Helyi környezet és természetvédelmi szempontból fontos az épített környezet természetes, illetve természet közeli állapotának megőrzése, rekonstrukciója. Kiemelt cél, hogy az Önkormányzat a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesztési tevékenységekkel járuljon hozzá különösen a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez. Az önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a környező terület rekonstrukciója.

A tervezett beruházás keretében az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani az Önkormányzat:

- Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,

- Városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása,

- A területre hulló csapadékvíznek a fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,

- A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a település önfenntartó-képességének fokozása érdekében

- A beruházási terület zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területeinek - gazdaságélénkítési célú – megújítása.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 235 000 000 Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.06.01. (előkészítés, tervezés, engedélyezési eljárások lefolytatása), a projekt befejezésének határideje 2018.08.31.

A kivitelezés időszaka várhatóan 2017. augusztus- 2018. április

Kérjük és előre is köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó esetleges kényelmetlenségekért.

További információ kérhető:

Hangonyi Zoltán sajtóreferens

Elérhetősége: telefonszám (30/9964246), e-mail cím (hangonyi@upcmail.hu)

 ***

Kedvezményezett neve: Sárvár Város Önkormányzata

Projekt címe: Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a környező területeken

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004

Projekt bemutatása

Előzmények:

Sárvár város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt feladatának tekinti a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését, minőségi bővítését. A közterületek vonatkozásában különös jelentőséggel bír a kereskedelmi/szolgáltató funkciójú terek megújítása, figyelemmel az idegenforgalmi szempontokra is. Helyi környezet és természetvédelmi szempontból fontos az épített környezet természetes, illetve természet közeli állapotának megőrzése, rekonstrukciója. Kiemelt cél, hogy az Önkormányzat a gazdaság élénkítését szolgáló fejlesztési tevékenységekkel járuljon hozzá különösen a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez.

Az önkormányzat a fent említett feladatai, városfejlesztési céljai között kiemelt helyet foglal el a Hild park és a környező terület rekonstrukciója. Az említett kereskedelmi és szolgáltató, illetve zöldterületi funkciójú ingatlanok, területek megújítása összhangban van a TOP-2-1-2-15 pályázati felhívás céljaival.

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Támogatás összege: 235 000 000 Ft, azaz kétszázharmincötmillió forint.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:

A Projekt kezdete: 2017.06.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.08.31.

A tervezett fejlesztés látvány terve:

Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek rekonstrukciója a Hild parkban és a kör

A tervezett fejlesztés fő céljai:

1. Az önkormányzati tulajdonú beruházási terület zöld infrastruktúra hálózatának rekonstrukciója

2. A zöldfelületi rendeltetéssel, továbbá közlekedési rendeltetéssel nem bíró területek - gazdaságélénkítési célú - megújítása annak érdekében, hogy a helyi lakosság és az idegenforgalom igényeinek kiszolgálása érdekében a területre jellemző, meglévő kereskedelmi-szolgáltató funkció infrastrukturális feltételei megújuljanak.

A tervezett beruházás Sárvár város Integrált Településfejlesztési Stratégájában elfogadott specifikus célokon (Térségi szerepkör erősítése; A versenyképesség megőrzése; Élhető és vonzó település megteremtése) belül és azokon keresztül elsősorban a következő közép távú tematikus célokhoz és városrész célokhoz illeszkedik, kifejezetten hozzájárulva ezen célok megvalósításához:

- Vonzó, támogató befektetői környezet megteremtése: a meglévő, alulhasznosított területeken megfelelő alapinfrastruktúra kiépítése, modern, idegenforgalom számára is vonzó tér kialakítása, befektetés ösztönző önkormányzati tevékenységekkel.

- Városi és várostérségi kapcsolatok erősítése, területi kohézió megteremtése a városrészek között: városrészek közötti egyéni és közösségi közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

- A városi és városkörnyéki zöldterületek, természeti értékek megóvása, minőségi fejlesztése, a sérült környezet rehabilitációja: városi zöldterületek növelése (pl. út menti fásítás, városi terek „zöldítése”),meglévő zöldterületek minőségi fejlesztése.

- Közbiztonság növelése, a lakossági biztonságtudat erősítése: térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése révén.

A projektterület Sárvár városa történelmi belvárosában a Nádasdy vár és az ezt övező várpark, valamint a Posta tér, mint zöldfelületi rendeltetésű közterület között helyezkedik el.  

Önállóan támogatható tevékenységek:

- Zöldinfrastruktúra hálózat keretében épített térelemek (épített padok, támfal) megvalósítása

- A városi zöld infrastruktúra hálózat részeként a klímahatást is befolyásoló vízfelület (szökőkút) kialakítása

- A projekt révén megújuló zöld infrastruktúra hálózat részeként a csapadékvíz öntözésre történő hasznosítását is szolgáló csapadékvíz elvezető folyókarendszernek, esővízgyűjtőnek, öntözőrendszernek a kialakítása

- A projektterület zöldterületeinek megújítása

- Kereskedelmi/szolgáltató tér és alkotórészei megújítása

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (a teljes költségvetés 34%-a)

- Utcabútorok beszerzése

- Energiatakarékos közvilágítás kialakítása, megújítása, továbbá közbiztonsági intézkedésként térfigyelő kamerarendszer telepítése

- A fejlesztésre kerülő, rekreációt szolgáló szabadtéri építmények (pl. ivókút) kialakításához kapcsolódó szennyvízelvezetés, vízellátás felújítása, kiépítése

- Sárvár, belváros csapadékcsatorna rekonstrukció

- Projekt területén belüli, a közlekedést biztosító önkormányzati út forgalomcsillapító megoldásokkal történő felújítása.

A létrehozandó funkciók és azok célcsoportjai:

1. Pihenőpark kialakításával városi aktív rekreációs zöldterületek megújítása zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója keretében (Pihenés, kikapcsolódás, Játszótér, Városi klíma hősziget-hatás elleni vízfelület,utcabútorok, pihenőhelyek): 969 m2;

2. Kereskedelmi /szolgáltató tér megújítása, átalakítása (közterületi értékesítés céljára szolgáló terület kialakítása, vásárok tartására szolgáló területek, vendéglátóipari előkertek működtetésére szolgáló területek): 1410 m2

3. Korlátozott forgalmú út: 451 m2

4. zöldterületek megközelítését szolgáló területek:968 m2

Kérjük és előre is köszönjük a lakosság megértését a kivitelezéssel együtt járó forgalomkorlátozásból származó esetleges kényelmetlenségekért.

További információ: Hangonyi Zoltán projektmenedzsertől a 30/9964246-os telefonszámon kérhető.

 ***

Zöld Város projekt soft programjával kapcsolatosan anyagok:

Soft típusa: kézműves vásár

Tevékenység: kézműves vásár tartása 207. augusztus 20-án

A kézművesek listája, termékeik, kézműves vásár fényképei letölthetőek a lap alján!

Soft típusa: Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében

Tevékenység: Önkormányzatok által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatások, szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok zajlottak programnaptár szerint 2017.szeptember 03-án.

Célja: A beavatkozás/ projekt elősegíti a fenntartható fejlődést. Beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését. Javul a település általános környezeti állapota.

A programnaptár szerint tartott előadások anyagai letölthetőek a lap alján!

Észrevétel bejelentése

Jelezze nekünk, ha megoldásra váró üggyel találkozott Sárváron!

Bejelentés...

A kerékpáros turizmus fejlesztése Sárváron

Bővebben...

Települési Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés belterületi csapadékvíz elvezetésével

Bővebben...

Kiemelt híreink

Millió lépés az iskoládért

2023.04.10

Millió lépés az iskoládért
Bővebben...

2023-as hulladéknaptárak Sárvár

2023.01.05

2023-as hulladéknaptárak Sárvár
Bővebben...

Önkormányzati hírek

A város több pontján valósulnak meg pályázati forrásból fejlesztések

2023.05.23

A város több pontján valósulnak meg pályázati forrásból fejlesztések
Bővebben...

Lezárult a tavaszi találkozók sora

2023.05.22

Lezárult a tavaszi találkozók sora Sárváron
Bővebben...

Hármas jubileumot ünnepelt Sárvár a testvérvárosaival

2023.05.13

Hármas jubileumot ünnepelt Sárvár a testvérvárosaival
Bővebben...

Lakossági fórum

2023.05.13

Lakossági fórum Sárváron a Petőfi utcában
Bővebben...

Elfogadták a tavalyi év zárszámadását

2023.05.08

Elfogadták a tavalyi év zárszámadását a sárvári képviselők
Bővebben...

Májusfaliget nőtt a Várparkban

2023.05.08

Májusfaliget nőtt a sárvári Várparkban
Bővebben...
Értesüljön elsőként városunk híreiről! Érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.
×

Ha értesülni szeretne városunk híreiről, programjairól, az önkormányzati pályázatokról, rendeletekről, akkor érdemes feliratkoznia hírlevelünkre.

A feliratkozás során megadott adatokhoz csak a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. (adatkezelő) fér hozzá, azokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, kizárólag a hírlevél rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

A feliratkozás bármikor törölhető.

Az Adatkezelési tájékoztatót itt tekintheti meg »